2 група (1-Б клас)

                                                                                                                                      Додаток 1 (2)

до наказу від 31.09.2023 року №___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор закладу

_______Наталя КЛИМЧУК

Індивідуальний навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

 2 група 1-Б клас

                                        (Цвігун Глєб Валентинович)

Назва освітньої  галузіПредмети 
1-Б
Мовно-літературнаУкраїнська мова6
Іноземна мова2
МатематичнаМатематика3
Мовно-літературнаЯ пізнаю світ* 81
Математична1
Природнича2
Соціальна та здоров’язбережувальна0,5
Громадянська та історична0,5
Технологічна1
Фізкультурна***1
Мистецька1
ІнформатичнаІнформатика
МистецькаМистецтво**1
Фізкультурна***Фізична культура2
Разом20+2
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження20
Всього (без урахування поділу класів на групи)22

Навчальний план розроблено відповідно до наказу МОН України від 03.02.2021 року №140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року №1319 та визнання таким, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України», додаток 2.

Додаток 2 (2)

до наказу від 05.01.2023 року №___

ЗАТВЕРДЖЕНО

директор закладу

                                                                                          _______Наталя КЛИМЧУК

Графік

проведення консультацій з 

учнем 1-Б класу на ІІ семестр 2023 – 2024 н.р.

Назва предметаТемаДатаЧасУчитель
1Українська моваАлфавіт. Звук [г], букви Гг. Казка Ганса Крістіана  Андерсена  «Снігова королева»17.01.2414.45Білозор Н.І.
 Українська моваЗвуки [з ],  [з’], букви Зз. Письмо малої букви з. Сполучення букв дз. Казка Ганса Крістіана Андерсена « Дикі лебеді»15.02.2414.45Білозор Н.І.
 Українська моваАлфавіт. Звук [м], букви Мм. Віночок сучасної дитячої української поезії.12.03.2414.45Білозор Н.І.
 Українська моваЗвук [х ],  букви Хх. Письмо великої і  малої літер Хх.17.04.2414.45Білозор Н.І.
 Українська моваПовторення вивченого. Верхнє з’єднання букв. Закріплення знань про алфавіт.14.05.2414.45Білозор Н.І.
2МатематикаНумерація двоцифрових круглих чисел. Задачі на знаходження остачі. Відрізок.15.01.2414.45Білозор Н.І.
 Математика Нумерація двоцифрових круглих чисел. Числа 11-15. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового.12.02.2414.45Білозор Н.І.
 МатематикаНумерація чисел першої сотні. Числа 21-30. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць.14.03.2414.45Білозор Н.І.
 МатематикаНумерація чисел першої сотні. Числа 61-70. Довжина відрізка.15.04.2414.45Білозор Н.І.
 МатематикаПовторення вивченого за рік.20.05.2414.45Білозор Н.І.
3Я пізнаю світМатерики. Антарктида.19.01.2414.45Білозор Н.І.
 Я пізнаю світДерева, кущі, трави15.02.2414.45Білозор Н.І.
 Я пізнаю світКлас Риби12.03.2414.45Білозор Н.І.
 Я пізнаю світМоя улюблена школа.10.04.2414.45Білозор Н.І.
 Я пізнаю світВіруси16.05.2414.45Білозор Н.І.
4МистецтвоРух в ритмі і темпі музики, узгодження рухів  з музичним супроводом. Малювання  графічними матеріалами. Презентація результатів  власної  творчості.25.01.2414.45Білозор Н.І.
 МистецтвоВиконання пісень в ролях , етюди наслідування. Малювання графічними матеріалами. Безпечні прийоми праці. Демонстрація результатів власної діяльності.20.02.2414.45Білозор Н.І.
 МистецтвоІнсценізація пісень, створення театралізованих образів.  Виготовлення виробу з паперу. Презентація власної творчості.23.04.2414.45Білозор Н. І.
 МистецтвоГра на дитячих інструментах: експериментування зі звуками різних властивостей. Малювання графічними матеріалами, фарбами. формами. Презентація  власної  творчості.14.05.2414.45Білозор Н.І.
5Фізична культураВиконання базових рухів, характерних  для різних видів спорту. Рухливі ігри. Безпечна  поведінка під час  виконання  фізичних вправ та ігор.25.01.2414.45Білозор Н.І.
 Фізична культураВиконання фізичних вправ. Рухові ігри та естафети. Дотримання безпечної поведінки під час  виконання  фізичних вправ та ігор.05.03.2414.45Білозор Н.І.
 Фізична культураВиконання вправ в великим м’ячем.  Рухливі ігри: виконання різних ролей.  Правила  безпечної поведінки під час ігор та фізичних вправ.14.05.2414.45Білозор Н.І.
6Іноземна мова (англійська)  Консультація з теми №1 Консультація з теми №2 Консультація з теми №38.00 8.00 8.0006.02.24 05.03.24 16.04.24Кірковська С.А.

Додаток 3 (2)

до наказу від 05.01.2024 року №___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор закладу

                                                                                         _______Наталя КЛИМЧУК

Графік тематичного оцінювання за ІІ семестр учнів  2-ої групи 1-Б класу І

семестр 2023 – 2024 н.р.року

з/пНазва предметаДатаЧас  Учитель, який готує завдання та проводить тематичне оцінюванняФорма контролю
 Українська мова15.05.202412:45Білозор Н.І.Читання вголос  
 Українська мова16.05.202412.45Білозор Н.І.Списування  
 Іноземна мова (англійська)15.05.202412.45Кірковська С.А.Тестування (тема №1,2).
 Фізична культура14.05 202312.00Білозор Н.І.Тестування
 Інтегрований курс ЯПС16.05.202412.00Білозор Н.І.Тестування

                                                                                                                 Додаток 4 (2)

до наказу від 05.01.2024 року №___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор закладу

                                                                                        _______Наталя КЛИМЧУК

Перелік вправ, завдань із навчальних предметів для проведення семестрового оцінювання 2-ої групи 1-Б клас

учня  1-Б класу

Глєба   ЦВІГУНА

за ІІ семестр

Українська мова

Алфавіт. Звук [г], букви Гг.

Звук [г], букви Гг.   Письмо малої літери г.

Алфавіт. Звук [ж], букви Жж.   Сполучення букв дж.

Звук [ж], букви Жж.   Письмо малої літери ж.

Звук [з], букви Зз. Звуки [дз], [дз′]. Казка  Г. К. Андерсена «Дикі лебеді».

Звук [ф], букви Фф. Письмо великої і малої літер Ф ф.

 Звук[х], букви Хх. Брати Грімм «Білосніжка».

Звук [х], букви Хх. Письмо великої і малої літер Хх.

Звук[ч], букви Чч. Брати Грімм «Білосніжка».

Звуки і букви української мови.

Апостроф.

Закріплення знань про алфавіт.

Повторення вивченого.

Математика

Нумерація двоцифрових круглих чисел.

Задачі на знаходження остачі.

Нумерація двоцифрових круглих чисел. Сто.

Нумерація двоцифрових круглих чисел. Числа 11-15

Нумерація чисел першої сотні.

Нумерація чисел першої сотні. Числа 21-30

Нумерація чисел першої сотні. Числа 51-60

Повторення вивченого

Я пізнаю світ

Материки. Антарктида

Жива та нежива природа

Проста їжа

Все довкілля наше в чарівних квітках

З історії українських ремесл

Клас Риби

Різноманіття риб

Увага – запорука успіху!

Клас Плазуни

Моя улюблена школа

Весняні квіти

Квітка барвінку- символ України

Журавлі – веселики

Віруси

Узагальнення з теми « Жива природа»

Мистецтво

Слухання музичних творів про школу, дітей, дитинство. Висловлювання власних вражень, вподобань.  Малювання графічними матеріалами ( олівцями, фломастерами, крейдою тощо). Презентація результатів власної творчості. Виконання дитячих пісень. Відтворення рухами  характеру, темпу, ритму музики. Колективне виконання творчого задуму. Емоційне сприймання мистецьких творів. Малювання графічними матеріалами , фарбами. Виконання вокальних вправ, дитячих пісень (музичний фольклор) у відповідному настрої, характері. Презентація результатів власної творчості. Твори різних видів мистецтва про осінь: висловлення вражень , вподобань. Малювання графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою). Презентація власної творчості. Виконання дитячих пісень, гімну України. Малювання графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою). Презентація власної творчості. Ліплення з пластичних матеріалів різними ( простими) прийомами і  способами. Дотримання охайності та правил техніки безпеки . Демонстрація результатів власної діяльності. Вирізування , конструювання з паперу та інших підручних матеріалів. Дотримання правил техніки безпеки . Колективне виконання творчого задуму.

                     Додаток 5 (2)

до наказу від 05.01.2024року №___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор закладу

                                                                                          _______Наталя КЛИМЧУК

Склад комісії з підготовки та оцінювання учнів 2-ої групи 1-Б класу

  • Грабовська І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня
  • Усата В.Д. – голова метод-об’єднання класних керівників
  • Білозор Н.І. – учитель української мови, математики, Я пізнаю світ, мистецтва, фізичної культури.
  • Кірковська С.А.- учитель іноземної мови ( англійської).