Перелік необхідних документів

  • Заява на зарахування (подається одним із батьків або особи, яка його заміняє,  особисто, пред’являючи документ, що посвідчує особу заявника);
  • Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа);
  • Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/0;
  • Оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.