Перелік необхідних документів

Перелік документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу, вказані у Правилах реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018р. Зокрема Довідка про реєстрацію місця проживання особи видається органом реєстрації.

Орган реєстрації — виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова, що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до рішення міської ради від 29.01.2016 року № 94, органом реєстрації у м. Вінниці визначено виконавчий орган міської ради – Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради. З 4 квітня 2016 року адміністраторами Департаменту адміністративних послуг міської ради надаються адміністративні послуги у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зокрема, видаються довідки про реєстрацію місця проживання фізичних осіб на території Вінницької міської ТГ.

Довідка про реєстрацію місця проживання фізичних осіб на території Вінницької міської ТГ видається в день звернення заявника до адміністратора в Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс».

Відповідно до ст.11-2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання формує та веде реєстр територіальної громади. Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади. Відповідно до ст.11-3 Закону, органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою цим Законом.

Отже, ОСББ не мають повноважень на реєстрацію місця проживання, не адмініструють реєстру територіальної громади та не є його розпорядниками, і не мають доступу до інформації із зазначеного реєстру.

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред’являючи документ, що посвідчує особу заявника).

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи. Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу, можна у постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, листах   Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292 та від 05.04.2019 №1/9-227.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Перевірка документів щодо першочергового зарахування

          Директори ЗЗСО при вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування, мають переконатися, що документ:

  • містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це відповідно до закону складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним нормативно-правовим актом.

          Зауважте! Під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Примітка до ст. 358 Кримінального кодексу України

          До кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як службові, так і будь-які інші особи, які підробили та (або) використали завідомо підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти