Перелік необхідних документів

Перелік необхідних документів:

1. Заява батьків про зарахування дитини у 1 клас  та згода на обробку персональних даних (заяву та згоду батьки напишуть в день подання документів).

2. Копія документа, що підтверджує проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.

3. Копія  свідоцтва про народження дитини.

4. Медична довідка дитини за формою №086-1/О (ОРИГІНАЛ)

Оскільки навчання учнів першого класу здійснюється з ураху­ванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їхніх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готов­ність до систематичного навчання визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною (станом здоров’я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовність характеризує:

—          уміння дитини орієнтуватися у навколишньому світі;

—          ставлення дитини до школи;

—          самостійність дитини, її активність й ініціативність, сформованість потреби у спілкуванні, вміння встановлювати контакти з однолітками і дорослими.

Про інтелектуальну готовність дитини до школи свідчить відповідний рівень розумового розвитку, зокрема таких пізнаваль­них психічних процесів, як сприймання, мислення, пам’ять, уява, увага, мовлення, а також відповідний рівень знань дитини.