Порядок зарахування

Прогнозована кількість першокласників 224.

До уваги батьків першокласників 2021/2022 навчального року

З   19 квітня по 31 травня 2021 року  (включно) триватиме   прийом  заяв про зарахування дітей до перших класів комунального закладу «Гімназія №24 Вінницької міської ради».

З метою попередження нових спалахів коронавірусного захворювання під час прийому документів щодо зарахування до закладів освіти обов’язковим є створення безпечних умов перебування в приміщеннях та на території шкіл і неухильне дотримання основних правил санітарно-протиепідемічного захисту:

 • проведення термометрії та  допуск до закладу тільки відвідувачів без ознак респіраторного захворювання та з нормальною температурою, у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички);
 • забезпечення відповідного дистанціювання між присутніми та попередження утворення скупчення людей (для зручності – можливе нанесення відповідних розміток);
 • забезпечення наскрізного провітрювання та дезінфекції приміщень, робочих поверхонь, предметів використання тощо.

Варіанти можливих безпечних локацій:

 • у будівлі закладу освіти, у достатньому за розміром приміщенні, в якому наявні окремі вхід та вихід. У такому приміщенні рекомендовано кожної години оголошувати перерву на санобробку та провітрювання;
 • на свіжому повітрі (за сприятливих погодних умов) – у шкільному подвір’ї, внутрішньому дворі закладу освіти, на шкільному стадіоні.

Нагадуємо! Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил та графіків відвідування батьками закладів, погоджених їх керівниками.

Для складання чіткого і зручного графіка батькам майбутніх першокласників необхідно:

 • зареєструватись в електронній черзі за посиланням https://sch24.edu.vn.ua/zapus/ згідно графіка прийому документів.
 •  
День прийому документівЧас прийому документів
Понеділок11:00 — 13:00
Вівторок08:00 — 10:00
Середа13:00 — 15:00
Четвер16:00 — 18:00
П’ятницяобробка документів

Звертаємо увагу! Першочергове  право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:

 • діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти  підтверджене;
 • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • діти працівників цього закладу освіти.

Інформацію про закріплену за закладами освіти територію обслуговування можна дізнатись на сайтах закладів загальної середньої освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  та  на офіційному сайті Вінницької міської ради за посиланням:   http://surl.li/owfd  (рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від   18.03.2021 р. № 670   «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади»).

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред’являючи документ, що посвідчує особу заявника).

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей, медичну довідку можна буде надати до школи до 15.08.2021 року.

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи. Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу, можна у постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, листах   Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292 та від 05.04.2019 №1/9-227.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

До 01 червня 2021 року включно до 1-х класів наказом керівника закладу освіти будуть зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред’явлені) до закладів освіти оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.

Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування, на вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються діти, якщо кількість поданих заяв першочергового зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших класах.

Перевірка документів щодо першочергового зарахування

          Директори ЗЗСО при вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування, мають переконатися, що документ:

 • містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це відповідно до закону складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним нормативно-правовим актом.

          Зауважте! Під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Примітка до ст. 358 Кримінального кодексу України

          До кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як службові, так і будь-які інші особи, які підробили та (або) використали завідомо підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти