Порядок зарахування

Комунальний заклад «Гімназія №24 Вінницької міської ради» зарахування до закладу буде проводити відповідно до чинного Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016 з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил та графіків відвідування батьками закладів.

Зважаючи на те, що Законом України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)» початок прийому документів до перших-дев’ятих класів відтерміновано, звертаємо увагу на наступне:

  • прийом документів від батьків майбутніх учнів буде розпочато за умови закінчення карантинних заходів. Терміну прийому документів буде дотримано — не менше одного місяця від початку оголошення прийому;
  • першочерговість зарахування до закладу також відповідатиме вищевказаному Порядку. Зараховуватимуться усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу буде підтверджене;
  • зарахування на вільні місця також відбуватиметься згідно з Порядком по завершенню першочергового зарахування до початку навчального року.
  • Заяву про зарахування до закладу батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред’являючи документ, що посвідчує особу заявника). До заяви додаються:
  • • копія свідоцтва про народження дитини (під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа);
  • • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-І/о;
  • • оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу.
  • Через місяць від початку прийому документів до 1-х класів наказом керівника будуть зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред’явлені) до закладу оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.
  • Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування, на вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються діти, якщо кількість поданих заяв першочергового зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших класах.

Про час та місце прийому документів буде повідомлено додатково