Навчальні програми

Програми за якими працюють в НУШ

у 2023-2024 н.р. навчальному році

НУШ«Нова українська школа» – це програма реформування середньої освіти, починаючи з молодших класів. Вона передбачає, що діти вчаться через практичні дії, а не теорію, і розвивають навички замість того, щоб заучувати інформацію. Також реформа передбачає зміни в порядку зарахування дітей, співпраці між вчителями і батьками, оновлення матеріально-технічної бази шкіл.

НУШ-це типова навчальна програма для початкової школи, яка затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року інтегрований курс дозволяє розглядати одне поняття з точки зору семи навчальних предметів. Наприклад, якщо взяти яблуко: можна написати слово і розбити його по складах (мова), можна порахувати яблука (математика), розповісти вірш про яблука (література) і так далі. Також, завдяки цьому предмету, діти вчаться працювати в групах і розвивають дослідницькі навички.

Передусім новий стандарт пропонує відійти від сталої шкільної формули «знання заради знань» та вчити дітей застосовувати їх у реальному житті.

Попри побоювання батьків у школі залишаться такі звичні предмети, як «Українська мова» та «Математика». Але підхід до їх вивчення зміниться. Так, наприклад, на математиці діти повинні будуть не тільки рахувати в межах 100, а й застосовувати ці знання у різних життєвих ситуаціях: уміти відшукати номер потрібного будинку або місця у кінотеатрі. Для цього у нових начальних програмах передбачено більше часу для позакласних занять, зокрема на свіжому повітрі. На уроках мови та літератури діти працюватимуть не лише з художніми текстами, а й з публіцистикою (газетними та журнальними статтями тощо). За задумом міністерства, висловлюючи своє ставлення до тексту, діти навчаться мислити критично та обґрунтовувати власні думки. Цікаво, що, крім обов’язкових вмінь у читанні та математиці, відтепер у дітей розвиватимуть так звану академічну доброчесність, тобто повагу до чужої інтелектуальної власності. Так, згідно зі стандартом, після 4-го класу дитина повинна вміти дотримуватися правил цитування та посилання на використані джерела.

Освітня система «Світ чекає крилатих»

  Науковим керівником проекту «На крилах успіху» є доктор педагогічних наук Анжеліка Цимбалару — головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук. За словами авторів програми, її основною метою є органічна інтеграція навчальних предметів і їх практичного використання.

   Програма складається з шести навчальних предметів замість 12: «Всесвіт», українська мова, англійська мова, математика, фізична культура, арт-технології та ІКТ (інформаційні комп’ютерні технології).

   Як стверджують автори програми, за рахунок інтеграції вдається позбутися дубляжу змісту, а відповідно, і від перевантаження учнів. Навчання проводиться за двома рівнями – базовому і розширеному. Тобто це не поглиблене вивчення предмета, яке дублює навчальний матеріал наступних класів. Цей матеріал розширює знання дитини з тієї теми, яка вивчається на базовому рівні. Кожна школа може вибрати для розширеного вивчення один з предметів. Це може бути математика, українська мова, англійська мова, «Всесвіт» або арт-технології.

   Ще одна особливість програми — дітям не потрібно носити кілька зошитів і книг, тому    що всі заняття проводяться по одному журналу. Сам журнал має свою тематику і розрахований на тиждень навчання, розкриваючи суть кожної теми з різних точок зору. Журнали батьки повинні купити за власні кошти.

   У проекту нещодавно з’явився власний сайт, на якому освітня програма характеризується як та, яка заохочує до пізнавального процесу, зберігає здоров’я дитини, враховує індивідуальні особливості і доступна кожному.

Освітня технологія «Росток»

    Вперше принципи, що застосовуються у програмі «Росток», сформулював професор Лев Тарасов, який назвав розроблену ним модель загальної освіти «Екологія і діалектика». Пізніше ідеї Тарасова розвинула педагог з Сум, кандидат педагогічних наук, професор Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Тамара Пушкарьова, створивши систему «Росток». І, як обидва вони вважають, школа повинна випускати не просто виконавців, а людей, що бажають і вміють приймати власні рішення і пропонувати власні варіанти. Тому основне завдання даної програми полягає не просто в передачі учням набору готових знань, а в такому розвитку особистості дитини, який дозволив би йому самостійно їх здобувати.

   Програма “Росток” насамперед спрямована на розвиток математичних здібностей учнів. Багато батьків і вчителів відзначають, що займатися за цією програмою варто тим дітям, які цікавляться математикою і мають логічне мислення.

    Базові предмети «Паростка» — математика та природничі науки. Математику вчать по “Зошитах Петерсон”, доопрацьованим Тамарою Пушкарьовою, в яких діти можуть малювати і вирішувати завдання. При цьому вони отримують базові знання і з інших предметів.

   Ще один базовий предмет — «Навколишній світ». Предмет побудований як комплексний, де присутньо трохи біології, хімії та фізики. На думку авторів, інтегративні курси дають можливість відразу ж дати загальну картину світу, а потім вивчати і його деталі.

   Батьки повинні купувати навчальні посібники та зошити в середньому за 1 тис. грн на півріччя. У них є можливість ознайомитися з тим, за що вони віддають гроші, — «Росток» має власний сайт, на якому можна знайти всю необхідну інформацію, в тому числі і прайс.

Освітній науково — педагогічний проєкт «Інтелект України»

У 2006 році команда вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Іриною Гавриш запропонувала до впровадження концепцію виховання і навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових методик. Через свою складність програма “Інтелект України” мала багато ворогів. Зараз вона адаптована і розрахована на розвиток всіх дітей, а не тільки обдарованих, як було задумано спочатку.

     Суть проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в придбанні їм необхідних навичок роботи з інформацією. У перелік загальношкільних предметів введені нові: «Вчимося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією; «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над вирішенням складних завдань. Автори стверджують, що завдяки тому, що при розробці та апробації програми проект супроводжували провідні вчені Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдається зберігати баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого — втоми, втрати зацікавленості. На уроках використовується багато наочних засобів і відеоматеріалів.

Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів протягом кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів.

Для навчання дітей за програмою батькам потрібно щомісяця платити за книги, зошити та дидактичний матеріал по 240 грн. «Інтелект України» має власний сайт, але, щоб ознайомитися з програмами і методичними розробками, потрібно попередньо укласти договір з представниками проекту і зареєструватися.

Проєкт «Розумники» Smart Kids

Електронні засоби навчання – сучасні помічники вчителя.

В інтерактивних завданнях, які використовуються в проєкті «Розумники», вдало поєднані тексти, озвучення, малюнки та анімація. Канали сприйняття – зір, слух, тактильні відчуття максимально задіяні, діти легко засвоюють матеріал.

Самі завдання – ілюстрована гра із сюжетом, герої якої реагують на правильні і неправильні дії учнів. Діти миттєво бачать результат виконання та можуть його покращити.

Мета – зацікавити та мотивувати учнів, включити в активну роботу під час уроку та виконувати самостійно домашні завдання.

16 000 ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ

 • • Видавництво «Розумники» створило 16 000 інтерактивних завдань для початкової школи з предметів «Українська мова» та «Математика» для 1-4 класів.
 • • Завдання працюють онлайн – на сайті edugames.rozumniki.ua на офлайн – у програмі Edugames.
 • • Мають гриф Міністерства освіти і науки України та рекомендовані до використання у закладах освіти.
 • • Завдання апробовані в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники» (Smart Kids) та заслужити високі оцінки вчителів.
 • • Завдання відповідають чинній навчальній програмі МОН та груповані за темами. Їх можна застосовувати і у класах, де діти навчаються за авторськими методиками.
 • • Ігрова форма подання матеріалу в електронних освітніх ресурсах відповідає принципам НУШ.
 • • Електронні ресурси можна використовувати як фронтально – на дошці, так і індивідуально, коли учні працюють за власними комп’ютерами, а вчитель переглядає відповіді в електронному журналі.

ПРОЄКТ «РОЗУМНИКИ» (SMART KIDS)

Школи, які використовують ЕОІР, є учасниками всеукраїнського проекту «Розумники» (Smart Kids). Його мета — зробити навчання у початковій школі сучасним, поєднати комп’ютерні технології та традиційні засоби навчання.

Учасниками проєкту є 8500 учителів та 150 000 учнів з усієї України та 43-х країн світу.

Учні проєкту вже виконали понад 23 000 000 завдань.

Як розпочати участь у проєкті? Відкрийте доступ учителя, створіть віртуальний клас та почніть використовувати інтерактивні ресурси у навчальному процесі.

Доступ учителя передбачає: користування завданнями, можливість використовувати інструменти взаємодії з учнями – електронний журнал, методичні матеріали для підготовки до уроку, медіатеку, що містить 3000 графічних об’єктів для створення презентацій.

ЕКСПЕРИМЕНТ

Електронні освітні ігрові ресурси апробовані в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники» (Smart Kids), який проводився протягом 2014-2017 рр. (Наказ МОН України №564 від 08.05.2014 р.)

Наукові дослідження виявили, що завдяки використанню освітніх ігор:

 • • підвищується рівень успішності учнів та середній бал з математики та української мови;
 • • зростає швидкість проходження та засвоєння нового матеріалу;
 • • у дітей збільшується інтерес до вивчення базових предметів;
 • • формуються предметні та ІК-компетентності;
 • • розвивається логіка, пам’ять, стійкість та точність уваги, уява та креативне мислення.

Наукова робота продовжується за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» (Наказ МОН України №1234 від 30.08.2017 р.)

В експерименті беруть участь 104 школи з усієї України.

МОДЕЛІ РОБОТИ В ПРОЄКТІ

 • Smart-кейс. Навіть якщо у вашому класі є лише телевізор та комп’ютер, ви можете організувати яскраві інтерактивні уроки, використовуючи електронні освітні ігрові ресурси ТМ «Розумники». А якщо у вашому класі є повноцінне робоче місце вчителя – мультимедійний комплекс з інтерактивним проектором або touch-дошкою – просто чудово! Використовуйте готові інтерактивні завдання та створюйте власні, використовуючи «Медіатеку вчителя».
 • Smart Cloud. Запропонуйте учням використовувати освітні ігри вдома, на власних пристроях – cтимулюйте дітей до кращих результатів, використовуючи «Особистий кабінет учителя». Застосовуйте наші хмарні сервіси та переконайтеся, наскільки це просто! Уся інформація та статистика зберігаються у «хмарі». На уроках, для фронтальної роботи, використовуйте інтерактивні можливості робочого місця вчителя – застосовуйте спеціалізований навчальний контент Edugames на сенсорному екрані.
 • Smart Class. У вас обладнане мультимедійне робоче місце вчителя, а в кожного учня є персональний пристрій? Неперевершено! Ви маєте найбільші можливості – застосовуйте електронні освітні ресурси та медіатеку вчителя на кожному уроці. Використовуйте всі доступні функції: працюйте як фронтально, так і індивідуально, призначайте індивідуальні та групові завдання для учнів в електронному журналі, використовуйте статистику.

НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ

Ми забезпечуємо системне навчання педагогів, фахову науково-методичну і технічну підтримку; навчаємо, як використовувати сучасні інтерактивні технології на практиці. Проводимо окремі ознайомчі практикуми, вебінари і поглиблені кількаденні сесії протягом року.

Завітайте на сезонний тренінг для вчителів проекту «Розумники» – в «Академію Smart Kids». Після закінчення кожного курсу Академії слухачі отримують сертифікати, засвідчені печатками й підписами ініціаторів та керівників проекту Smart Kids, зі вказанням модуля та кількості годин.