Зарахування 2-9-их класів

1. Для переведення учня із закладів загальної середньої освіти міста Вінниця один з його батьків або особа, що його замінює, має звернутися до закладу «Вінницька Гімназія №24»  щодо можливості зарахування (взяти довідку про те, що дитина навчатиметься у даному закладі).

2. До закладу освіти, з якого переводиться учень, подаються:

— заява про переведення одного з батьків учня або особи, що його замінює;

— письмове підтвердження (довідка) КЗ «Вінницька Гімназія №24» про можливість зарахування до нього відповідного учня.

3. Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати особову справу учня.

4. Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання від закладу освіти зазначених документів один із батьків або особа, що його замінює, має подати до КЗ «Вінницька Гімназія №24»:

— заяву про зарахування;

— особову справу учня;

— медичну карту учня.