Порядок реагування на випадки БУЛІНГУ

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Директору

 КЗ «Гімназія № 24 Вінницької міської ради»

Н.В.Климчук

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові),

який проживає за адресою:

__________________________________

__________________________________

(контактний телефон)

ЗАЯВА

           Я, _______________________________, повідомлю про випадок боулінгу (цькування), учасником (свідком) якого я є, що стався (потрібне підкреслити)  __________ у (на) ______________, а саме: (дата, час, місце)_______________

____________________________________________________________________

(розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків боулінгу (цькування)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________                  _________________             ____________________

      (дата)                                     (ПІП)                                (підпис)